Stredná odborná škola, Komenského 27, 902 01 Pezinok